Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Contact:
Mihail Kogalniceanu nr. 1
RO- 400084
Cluj-Napoca
Tel: 40-264-40.53.00
Fax: 40-264-59.19.06Accesări: 18043
Începând cu data de 23.07.2010

Ciupercile aparţin la trei regnuri (Protozoa, Chromista şi Fungi) care sunt incluse în domeniul (supraregnul) Eukaryota (Eukarya). Regnul Protozoa cuprinde trei încrengături (Acrasiomycota, Myxomycota şi Plasmodiophoromycota) cu 960 de specii. Majoritatea ciupercilor aparţin reg-nului Fungi, care cuprinde încrengăturile Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota şi Basidiomycota (Kirk şi colab., 2001). În acest regn sunt incluşi şi lichenii (Isaac, 1992; Kirk şi colab., 2001; Şesan şi Tănase, 2006).

Regnul Protozoa

Regnul Chromista

Regnul Fungi