Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Contact:
Mihail Kogalniceanu nr. 1
RO- 400084
Cluj-Napoca
Tel: 40-264-40.53.00
Fax: 40-264-59.19.06Accesări: 18043
Începând cu data de 23.07.2010

Agrios, G., 2005, Plant  Pathology, ed. a V-a, Elsevier Academic Press, Amsterdam.
Anonymous, 1999, Ciuperci: ghid complet ALL, Ed. ALL Educational, Bucureşti.
Anonymous, 2004, Codexul produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România, Ed. GEEA, Bucureşti.
Apahidean, A.S., Apahidean, M., 2004, Cultura legumelor şi ciupercilor, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.
Atlas, RM., 2004, Handbook of microbiological media, CRC Press, New   York.
Baicu, T., Şesan, T.E., 1996, Fitopatologie agricolă, Ed. Ceres, Bucureşti.
Barnet, H.L., Hunter, B.B., 2003, Illustrated Genera of Imperfect Fungi, APS PRESS, St. Paul, Minnesota.
Bissett, J., 1984, A revision of the genus Trichoderma, I, Section Longibrachiatum, sect. nov., Can. J. Bot. 62, 924 – 931
Bissett, J., 1991, A revision of the genus Trichoderma, II, Infrageneric classification, Can. J. Bot. 69, 2357 – 2372.
Bobeş, I., 1983, Atlas de fitopatologie  şi  protecţia  agroecosistemelor, Ed. Ceres, Bucureşti
Botton, B., Breton, A., Fevre, M., Guy, Ph., Larpent, J.P., Veau, P., 1985, Moisissures utiles et nuisibles Importance industrielle, Masson Paris New York Bercelona Milan Mexico Sao Paulo.
Braun, U., 1987, A  monograph of  the Erysiphales, J. Cramer, Berlin-Stuttgart.
Ciurchea, M., 2004, Determinatorul lichenilor din România, Ed. BIT, Iaşi.
Constantinescu, O., 1974, Metode şi  tehnici  în  micologie, Ed. Ceres, Bucureşti.
Copping, L.G., 2004, The Manual of Biocontrol Agents, British Crop Protection Council.
Costache, M., Roman, T., 1998, Ghid pentru recunoaşterea şi combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor la legume, Agris-Redacţia Revistelor Agricole, Bucureşti.
Crăciun, F., Bojor, O., Alexan, M., 1976,1977, Farmacia naturii, I,II, Ed. Ceres, Bucureşti.
Cummins, G.B., Hiratsuka, Y., 2003, Illustrated genera of rust fungi, ed. a III-a, APS PRESS, St. Paul, Minnesota.
Dennis, R.W.G., 1968, British Ascomycetes, Verlag Von J.  Cramer.
Dumitraş, L., Bontea, V., 1991, Speciile de Tilletia din România Taxonomie Ultrastructură  Biologie  Combatere, Ed. Academiei, Bucureşti.
Eliade, E., 1990, Monografia Erysiphaceelor din România, Acta Botanica Horti Bucurestiensis 1989 - 1990, Bucureşti, 107-574.
Eliade, E., Crişan, A., Volcinschi, A., 1983, Biologia paraziţilor vegetali, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Eliade, E., Toma, M., 1977, Ciuperci mic atlas, ed. a II-a revizuită, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Ellis, M.B., Ellis, J.P., 1988, Microfungi on miscellaneous substrates, Cambridge University Press, Cambridge.
Hatman, M., Bobeş, I., Lazăr, A., Gheorghieş, C., Glodeanu, C., Severin, V., Tuşa, C., Popescu, I., Vonica, I., 1989, Fitopatologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Hayat, MA., 2000, Principles and techniques of electron microscopy. Biological Application, Cambridge University Press, London.
Isaac, S., 1992, Fungal-Plant Interactions, Chapman & Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras.
Kaul, T.N., 2002, Biology and Conservation of Mushrooms, Science Publishers, Inc.
Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C., Stalpers, J.A., 2001, Dictionary of the Fungi, ed. a IX-a, CABI Publishing CAB International Wallingford UK.
Kohn, L., 1979, A monographic revision of the genus Sclerotinia, Mycotaxon, vol. IX, nr. 2, 365-444.
Kreisel, H., Schauer, F., 1987, Methoden des mykologischen Laboratoriums, Gustav Fischer Verlag Stuttgart New York.
Mantu, E., Petria, E., 1971, Lichenii-un paradox al naturii: 1+1=1, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
Marinescu, G., Costache, M., Stoenescu, A., 1988, Bolile plantelor floricole, Ed. Ceres, Bucureşti.
Mateescu, N., 1983, Cultura ciupercilor în gospodăria personală, Ed. Ceres, Bucureşti.
Minoiu, N., Lefter, G., 1987, Bolile şi dăunătorii speciilor de sâmburoase, Ed. Ceres, Bucureşti.
Mititiuc, M., 1994, Fitopatologie, Ed. Universităţii  "Al.I.  Cuza" Iaşi.
Phillips, R., 1994, Mushrooms and other fungi of Great Britain & Europe, Macmillan, London.
Pârvu, M., Studiul morfologic, fiziologic şi biochimic al unor specii de Botrytis parazite pe plantele ornamentale din Grădina Botanică Cluj-Napoca, Universitatea "Babeş-Bolyai", teză de  doctorat, Cluj-Napoca.
Pârvu, M., 1996, Fitopatologie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Ed. Sincron, Cluj-Napoca.
Pârvu, M., 1999, Atlas micologic, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Pârvu, M., 2000, Ghid practic de fitopatologie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Pârvu, M., 2003, Botanică sistematică I, Ed. Gloria, Cluj-Napoca.
Pârvu, M., 2004, Bolile trandafirului, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
Pârvu, M., 2007, Ghid practic de micologie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
Pop, I., Hodişan, I., Mititelu, D., Lungu, L., Cristurean, I., Mihai, G., 1983, Botanică sistematică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Popa, V., 2004, Aspects regarding Lentinus edodes mushroom cultivation in Romania, in: Pârvu, M., Pop, A., Cherecheşiu, V. (eds.), Mycological Studies, Ed. Presa Universitară Clujeană, 81-84.
Purvis, O.W., Coppins, B.J., Hawksworth, D.L., James, D.W., More, D.M., 1992, The Lichen Flora of Great Britain and Ireland, The Natural History Museum London, The British Lichen Society, London.
Rădulescu, E., Rafailă, C., 1967-1972, Tratat de fitopatologie agricolă, vol. I-IV, Ed. Academiei, Bucureşti.
Romagnesi, H., 1995, Atlas des champignons d’Europe, Bordas, Paris.
Samson, R.A., Van Reenen-Hoekstra, E.S., 1988, Introduction To Food-Borne Fungi, Centraalbureau  Voor  Schimmelcultures  Baarn – Delft.
Sălăgeanu, G., Sălăgeanu, A., 1985, Determinator pentru recunoaşterea ciupercilor comestibile, necomestibile şi otrăvitoare din România, Ed. Ceres, Bucureşti.
Săvulescu, O., 1964, Elemente de micologie , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Săvulescu, O., 1967, Patologie vegetală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Săvulescu, O., Eliade, E., Barbu, V., Nägler, M., Tudosescu-Bănescu, V., 1969, Bolile plantelor ornamentale din România, Ed. Academiei, Bucureşti.
Săvulescu, T., 1953,  Monografia Uredinalelor din R. P. Română, vol. I-II, Ed. Academiei, Bucureşti.
Săvulescu, T., 1957, Ustilaginalele din R. P. Romînă, vol. I-II, Ed. Academiei, Bucureşti.
Scagel, R.F., Bandoni, R.J., Maze, J.R., Rouse, G.E., Schofield, W.B., Stein, J.R., 1984, Plants An Evolutionary  Survey, Wadsworth Publishing Company Belmont, California.
Şerbănescu-Jitariu, G., Andrei, M., Rădulescu-Mitroiu, N., Petria, E., 1983, Practicum de biologie vegetală, Ed. Ceres, Bucureşti.
Şesan, T.E., Crişan, A., 1998, Putregaiul alb al plantelor de cultură Sclerotinia sclerotiorum Prevenire şi combatere, Ed. Ceres, Bucureşti.
Şesan, T.E., Tănase, C., 2004, Ghid de recunoaştere a ciupercilor comestibile şi toxice, Geea, Bucureşti.
Şesan, T.E., Tănase, C., 2006, Mycobiota Sisteme de clasificare, Ed. Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi.
Tănase, C., 2002, Micologie Manual de lucrări practice, Ed. Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi.
Tănase, C., Şesan, T.E., 2006, Concepte actuale în taxonomia ciupercilor, Ed. Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi.
Tăut, I., 1995, Cercetări privind prevenirea şi combaterea ciupercii Microsphaera abbreviata (f.c. Oidium alphitoides), Revista pădurilor nr. 2, 26-30.
Tăut, I., 1998, Cercetări privind cauzele ce conduc la pieirea plantulelor de răşinoase din culturile silvice Metode şi tehnologii de combatere, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, teză de doctorat, Cluj-Napoca.
Tomşa, M., Tomşa, E., 2003, Protecţia integrată a pomilor şi arbuştilor fructiferi, Ed. Geea, Bucureşti.
Vánky, K., 1994, European Smut Fungi, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena,  New York.
Vánky, K.,  2002, Illustrated Genera of Smut Fungi, APS Press, St. Paul, Minnesota.
Weber, H., 1993, Allgemaine Mycologie, Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart.
Webster, J., 1993, Introduction to Fungi, ed. a II-a, Cambridge University Press, Cambridge.
Zamfirache, M-M., Toma, C., 2000, Simbioza în lumea vie, Ed. Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi.
Zanoschi, V., Turenschi, E., Toma, M., 1981, Plante toxice din România, Ed. Ceres, Bucureşti.
www.indexfungorum.org/Names/Names.asp